OHSAS 18001

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği (Occupational Health Safety and Assesment Series)

Günümüzde, İş Sağlığı ve İş Güvenliği(İSİG) bir yönetim sistemi olarak ele alınmaktadır.. Bu konuyla ilgili, dünyada uygulanan en yaygın standartlardan biri OHSAS 18001'dir. OHSAS 18001, Occupational Health Safety and Assesment Series-İş Sağlığı ve İş Güvenliği Değerlendirme Serileri anlamına gelmektedir.
Çalışma koşullarından kaynaklanan ölüm, yaralanma ve mesleki hastalıklar yeterince önlenememektedir. Maalesef Türkiye; İş kazalarında Avrupa birincisi ve Dünya üçüncüsüdür. Ülkemizde kaçak işçileri ve SSK 'lı olmayan çalışanları göz önüne aldığımızda; bilinmeyen, gizlenen veya bildirilmeyen iş kazaları ile bu rakamın SSK istatistiklerinin 4 katına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bundan dolayı kazaların mutlaka kontrol edilmesi ve en aza indirilmesi için bir yönetim sistemi işletmelerce uygulamaya konulmalıdır.
Diğer taraftan, artan küresel rekabette tüm çalışanların katkısıyla konumlarını güçlendirmek isteyen işletmeler, OHSAS/TS 18001, İSİG yönetim modeli kurmakta ve bunu mevcut kalite sistemleri ile ilişkilendirmektedir. Bu yönetim sistemi, zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemektedir. Ancak bu yöntemle, iş kazası ve meslek hastalıklarının yüksek maliyetleri en aza indirilebilmektedir.

 Tüm dünyada, özellikle ülkemiz gibi sanayileşme ve teknolojik gelişme aşamasındaki ülkelerde İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmakta, bu sorunlar çalışanların sağlığı yanında iş verimini de etkilemektedir.

Çalışma ortamları, yapılan işlemlerden ve kullanılan, üretilen maddelerden kaynaklanarak, kişisel sağlık ve güvenlik riskleri oluşturan çeşitli ortam faktörleri ile doludur.

Günlük yaşantımızın ortalama üçte birini geçirdiğimiz iş yerlerimizde daha sağlıklı ve güvenli şekilde yaşamamız için alınması gereken tedbirlerde her çalışanın ve yöneticinin temel sorumluluğu bulunmaktadır. İnsana yaraşan bu güvenli ortamları sağlayabilmek ancak bu husustaki kuralları yaşam tarzı olarak benimsemekle sağlanabilir.

Ohsas 18001 İle İlgili Bazı Tanımlar:

-Kaza: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.

-Zarar: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak ve durum.

-İş Sağlığı Ve Güvenliği: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhit personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar.

-İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi(Ohsas 18001): Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG riskleri yönetimin kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, deneyimleri, prosesleri,prosedürleri ve kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.Bu sistem 9001 14001 ile entegre olarak SEÇ(Sağlık Emniyet İş sağlığı ve iş güvenliği)olarak kurulabilir.

-Risk Değerlendirmesi: Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karak vermek.

OHSAS 18001   Belgesi Nasıl Alınır? 

OHSAS 18001   İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim  sistemlerinin belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim  sistemlerinin bağımsız ve akredite bir sertifikasyon kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bunun devamlılığını sağlaması ile mümkündür. Kuruluş, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim i sistemini standardın gereksinimlerini karşılayacak şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir sertifikasyon kuruluşu ile anlaşır. Sertifikasyon kuruluşu, kuruluşun İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Sisteminin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir sertifikasyon denetimi yapar. Bu denetim sonucunda sertifikasyon kuruluşu, kurulmuş olan iş sağlığı ve iş güvenliği sisteminin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği sistemini belgelendirir. Böylece  kuruluş iso belgesi nin kullanım haklarına sahip olur.OHSAS Belgesi ile Kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği sistemini belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar. Kuruluşun İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim  sistemlerine verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertfikasyon kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon Kuruluşu, kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği sisteminin standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu ohsas 18001 belgesi ni geri alabilir

OHSAS 18001   Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

OHSAS 18001 Standardı, sistemin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Bir ürüne veya kuruma ait değildir. Tüm sektörlere uygulanabilir. Bu nedenle firma veya kurum , kendi sektörüne göre standardı uygulamak zorundadır. OHSAS 18001 Standardının firma veya kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. Ayrıca sistem kurucunun (firma veya kurum içinden bir personel veya personel grubu ya da danışman kuruluş olabilir) konuya vakıf ve disiplini de süreyi etkiler.

OHSAS 18001   Belgesi Nereden Alınır?

OHSAS 18001 Sitemi belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan her firma, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat eder. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir. 

OHSAS 18001   Belgesinin Süresi Var mıdır?

OHSAS 18001 Belgesi nin alınacağı belgelendirme kuruluşu seçildikten sonra, firma veya kurumun denetimi için bir plan ve program yapılır ve firma veya kurum denetiminden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. OHSAS 18001   belgeleri üç yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme tetkiki yapılır.

OHSAS 18001   Belgesi  Neden Alınır?

OHSAS 18001   Belgesi’nin kullanımı; OHSAS 18001   belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayacaktır.
OHSAS 18001 Sistemi ile iş kazaları minimum indirilir ve iş sağlığı önlemleri sağlanmış olur.
OHSAS 18001 Karlılığı arttırır.
OHSAS 18001 Sistemi İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar.
OHSAS 18001 Belgesi yönetimin taahhüdünün sağlandığını gösterir.
OHSAS ile motivasyon ve katılımı arttırmak.
OHSAS 18001 Sistem belgelendirmesi ile ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltır.
OHSAS Belgesi ile paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak.
OHSAS Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.

BİZİ TERCİH ETMENİZ İÇİN NEDENLER?

 Yıllardır sadece kendi işimizi yapıyoruz.
• Çok farklı sektörlerde  bu işi profesyonel olarak yapmış ,uzman kadroya sahibiz.
• Yılların tecrübesi ve projelerini bitirdiğimiz yüzlerce müşterilerimizle, güven konusundaki tüm sıkıntılarınızı gideriyoruz ve sektörümüzde ilk tercihler arasında yer alıyoruz.
• En uygun finansal koşullarda ve en optimum sürede sertifika sahibi olacağınızı garantiliyoruz.
• Türkiye’nin tüm bölgelerinde hizmet verme potansiyeline sahibiz.
Türkak ve yurtdışı akreditasyonlu belgeleri müşterilerimizin isteğine göre planlarız, ama sadece güvenilir sertifikasyonları müşterilerimize sağlarız.
• Sadece kurumunuza özel dokümantasyon ve uygulamaları gerçekleştiriyoruz.
• Sürekli öğrenen, değişime ve gelişmeye açık, deneyimli ve yetkin olarak başladığı işi başarı ile sonuçlandıran, uzun vadeli düşünüp ve müşteriyi çözüm ortağı olarak kabul eden bir yapı oluşturuyoruz.
• Kurumunuzu geleceğe taşıyacak Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası’nı ve kurumsal hedeflerinizi oluşturuyoruz.
• Kurumunuzdan biriymiş gibi ve aynı zamanda kurumunuzun bir müşterisi gibi sizlerle iletişim kurabilecek çalışma tarzına sahibiz.
• Kurum içi eğitimleri yine biz vererek, hem tüm çalışanların aktif katılımını sağlıyoruz, hem de daha uygun finansal koşulları “danışmanlık paketimiz” içinde sizlere sunuyoruz.


OHSAS

OHSAS

OHSAS..

Gösterilen: 1 ile 1 arası, toplam: 1 (1 Sayfa)